Vad är GDPR?

GDPR är en förkortning för General Data Protection Regulation.

GDPR är EU:s nya dataskyddsförordning, även kallad dataskyddsreformen, som träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen, PUL, i Sverige.

Syftet är att "skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter". I praktiken innebär GDPR att man som användare får större kontroll över vilka uppgifter som samlas in, vem de delas med och vad de används till.

Mycket i GDPR är ganska likt vår nuvarande lagstiftning, PUL, men det finns några viktiga skillnader, bl a kraftigare sanktioner om lagen bryts.