Hur påverkar GDPR mig som Viktklubbsmedlem?

Som Viktklubbsmedlem behöver du inte göra någonting särskilt. Vi ändrar inte vårt sätt att kontakta dig, och våra användarvillkor förändras inte.

I och med att GDPR träder i kraft får du som kund större möjligheter att se och påverka vilka uppgifter vi sparar om dig, och hur vi använder dem. Du kommer att kunna läsa mer om det under dina inställningar på Viktklubb, i samband med att den nya lagen träder i kraft. Här kommer du också att kunna ändra de inställningar som styr hur vi hanterar din data.