Delas min data med andra bolag inom Schibsted?

Viktklubb är en del av Aftonbladet som är en del av Schibstedkoncernen, och använder därför Schibsteds gemensamma inloggningsplattform, Schibsted-konto (tidigare SPiD). Men det innebär INTE att andra Schibstedbolag kommer åt dina uppgifter. Uppgifter hos Viktklubb/Aftonbladet behåller vi skyddat hos oss. Vi delar inte dina uppgifter till andra Schibstedbolag om du inte uttryckligen godkänt det.