Vem är personuppgiftsansvarig?

Aftonbladet är personuppgiftsansvarig (controller) för behandlingen av dina personuppgifter.

Aftonbladet är en del av Schibstedkoncernen, ett bolag med många olika verksamheter som erbjuder digitala tjänster och produkter till konsumenter. I Schibsted ingår bland annat Blocket, Prisjakt, TV.nu, Lendo och Svenska Dagbladet. Schibsted ansvarar för den mesta av den reklam som syns på Aftonbladet och tillhandahåller den inloggningslösning som Aftonbladet använder. Schibsted är därför ansvarig för den personuppgiftsbehandling som rör reklam och inloggning på Aftonbladet.

Om du är missnöjd, har förslag på hur vi kan förbättra oss eller andra frågor, ta kontakt med Schibsted Medias dataskyddsombud (Data Protection Officer).

Ytterligare information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida